Raku experience & mijn werk

 

Mijn werk is continu aan verandering onderhevig, maar richt zicht momenteel op drie thema’s: vereeuwiging, herinnering en hernieuwde aandacht voor “wecken”. Het proces wat mijn Limburgse oma mij leerde om het tijdelijke om te zetten naar verlenging van bestendigheid. Niets in het leven is oneindig, maar “dood ben je pas als je bent vergeten”, zoals Bram Vermeulen zingt.

Die vergankelijkheid probeer ik te overkomen door mijn objecten te verpersoonlijken.

Mijn serie grote schaal en vaasobjecten benoem ik als: “wat de aarde ons schenkt”. Aardbolvazen en grote schalen in geweien zijn daar voorbeelden van als bestendiging en voortduring van het leven.

 

 

G

R

O

T

E

 

O

B

J

E

C

T

E

N

H

A

R

T

E

N

P

R

O

J

E

C

T

E

N

O

P

D

R

A

C

H

T

E

N

U

R

N

E

N